courage SVG extra_cz_colour

Naše vize a mise

Základním společným principem všech aktivit Zdeňka a Michaely Bakala je odvaha, která podle jejich přesvědčení musí jít vždy ruku v ruce s odpovědností. Přestože vyrůstali v komunistickém Československu, naskytly se jim jedinečné příležitosti ke vzdělání a poté i k podnikání ve svobodném světě, kam se Česká republika vrátila po sametové revoluci.

Michaela a Zdeněk Bakala vždy usilovali o svět, ve kterém existují otevřená a svobodná společenství založená na demokratických hodnotách a kde talentovaní lidé mohou naplno rozvinout svůj potenciál.

Není proto žádným překvapením, že se rozhodli nasměrovat své filantropické úsilí ve prospěch svobody a jejích nezbytných předpokladů.

Michaela a Zdeněk Bakala věří, že svůj záměr nejlépe naplní poskytováním přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělání a posilováním demokratických hodnot, lidských práv, svobody a kritického myšlení. Za tím účelem ve svém novém domově ve Švýcarsku založili nadaci Fondation Zdenek et Michaela Bakala a v České republice nadaci The Bakala Foundation. Obě nadace ztělesňují jejich hodnoty a podporují mladé lidi s odvahou využít příležitostí, jež jim Michaela a Zdeněk nabízejí. Vedle toho Bakalovi přímo podporují řadu dalších kulturních, společenských, sportovních a akademických institucí v Evropě, Jihoafrické republice a ve Spojených státech.